Οποιον (δεν) θέλουν τον... εξαφανίζουν!

1.1.1.1.1.1.1.2019 06 15 2116

Κάποιοι αξιόλογοι διαιτητές και βοηθοί τίθενται στο περιθώριο. Ερμαια του νέου κανονισμού διαιτησίας και των Ενώσεων. Οποιοι είναι αρεστοί μπαίνουν στις επιτροπές, όποιοι δεν είναι πάνε σπιτια τους. Τώρα με ποια κριτήρια προκύπτει ο "αρεστός", ας προβληματιστούν οι αρμόδιοι. 

"Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι….", λέει η παροιμία!

ΑΡΘΡΟ 9: Προσόντα Μελών της ΕΔ/ΕΠΣ

Τα παρακάτω ισχύουν για όλα τα μέλη της ΕΔ/ΕΠΣ:

1. Η ΕΔ θα αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι θα έχουν αξιολογηθεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.

2. Τουλάχιστον ο πρόεδρος της ΕΔ/ΕΠΣ θα πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής.

3. Μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη αξιολογημένων διαιτητών, δύναται να διορισθούν μη αξιολογημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

4. Το ανώτατο όριο ηλικίας καθορίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ.

facebook follow

Πρωτοσέλιδα

ANALYSIS

ΣΤΑ... 11 ΒΗΜΑΤΑ

© 2021 Piazzasports.gr. All Rights Reserved.

Created by ONEHOST